ضعيف پادشاه تایلند قانون زندان تصویر

ضعيف: پادشاه تایلند قانون زندان تصویر شهروند تایلند اهانت به سگ ملکه

گت بلاگز اخبار پزشکی ژن‌ها نقشی در پوسیدگی دندانی ندارند

نتایج یک بررسی نشان می‌دهد: سلامت دندان‌ها به رژیم غذایی فرد و بهداشت دهان بستگی دارد و به ژن‌ها مربوط نمی‌شود. 

ژن‌ها نقشی در پوسیدگی دندانی ندارند

ژن ها نقشی در پوسیدگی دندانی ندارند

عبارات مهم : دندان

نتایج یک بررسی نشان می دهد: سلامت دندان ها به رژیم غذایی فرد و بهداشت دهان بستگی دارد و به ژن ها مربوط نمی شود.

به گزارش ایسنا، در این بررسی که با نشانه مطالعه نقش ژن ها و میکروبیوم دهان در شکل گیری پوسیدگی دندان ها انجام گرفت، مشخص شد: سلامت دندان ها تحت تاثیر ژن ها نیست.

ژن‌ها نقشی در پوسیدگی دندانی ندارند

محققان آمریکایی در این بررسی، گونه خاصی از باکتری را معرفی کردند که می تواند از طریق محیط حاصل شود و توانایی ایجاد پوسیدگی دندان ها را دارد.

در این بررسی تازه محققان به مطالعه دقیق تر گونه خاصی از باکتری در ۴۸۵ دو قلوی پنج تا ۱۱ ساله همسان و غیر همسان پرداختند تا تصویری از میکروبیوم دهان آنان بدست آید.

نتایج یک بررسی نشان می‌دهد: سلامت دندان‌ها به رژیم غذایی فرد و بهداشت دهان بستگی دارد و به ژن‌ها مربوط نمی‌شود. 

بررسی دوقلوهای همسان و غیرهمسان روشی آشنا شده است جهت مطالعه نقش وراثت و محیط هست. همچنین این مطالعه روی کودکان انجام گرفت لیکن به گفته محققان میکروبیوم دهان با زیاد کردن سن به سرعت عوض کردن می کند، همچنین کودکان دوقلو در یک محیط یکسان رشد داشته اند.

به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری شینهوا، نتیجه های این مطالعه نشان داد: تشابه میکروبیوم دهانی در دوقلوهای همسان نسبت به دوقلوهای غیر همسان زیاد بوده که نشان دهنده نقش ژنتیکی بر نوع باکتری موجود در دهان هست. هرچند گونه باکتری که زیاد به وراثت مرتبط بود نقشی در تشکیل پوسیدگی دندان نداشته است.

واژه های کلیدی: دندان | محققان | باکتری | مطالعه | پوسیدگی دندان | دوقلوهای همسان | محققان آمریکایی | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz